Ay: 8 Yıl: 2023
Sayı: 2 Cilt: 1

Orijinal Araştırma

ST Yükselmeli Miyokard Enfarktüsünde Trombosit Fonksiyonlarının Kısa Dönem Mortalite ve Morbidite Üzerine Etkisi
 • Burcu Yağmur
 • Kadir Hakan Kültürsay
Bull Crdiov Acad 2023; 1: 29-36 DOI: 10.4274/kvbulten.galenos.2023.80299
Femoropopliteal Arter Hastalığı için Periferik Girişimlerde Hedef Damar ve Cihaz Çapının Sonuçlar Açısından Önemi Var mı?
 • İbrahim Çağrı Kaya
 • Halil Bulut
 • Alper Selim Kocaoğlu
Bull Crdiov Acad 2023; 1: 37-42 DOI: 10.4274/kvbulten.galenos.2023.09709
Tip 2 Diabetes Mellitus Hastalarında Sağ Ventrikül Sistolik Fonksiyonları ve Pulmoner Arter Basıncının Kardiyovasküler Sonuçlar Üzerine Etkisi
 • Sıla Çelik
 • Ajar Koçak
 • Melis Çiçek
 • Ebru Ercan
Bull Crdiov Acad 2023; 1: 43-47 DOI: 10.4274/kvbulten.galenos.2023.25733

Olgu Sunumu

Hipertansif Koroner Arter Hastalığı Olan Hastanın Yönetiminde Benidipin: Olgu Sunumu
 • Saadet Aydın
 • Ömer Işık
Bull Crdiov Acad 2023; 1: 48-50 DOI: 10.4274/kvbulten.galenos.2023.87597
Karotis Arter Stentleme İşlemi Sırasında Gelişen Derin Bradikardi ve Hipotansiyona Yaklaşım: Olgu Sunumu
 • Hayrudin Alibasic
 • Nedret Ülvan
 • Ajar Koçak
Bull Crdiov Acad 2023; 1: 51-54 DOI: 10.4274/kvbulten.galenos.2023.43531

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler